Zamówienia telefoniczne

693403612 w godz. 9-15 od Pn-Pt

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00

Kategorie w sklepie

Reklamacje

    Reklamacje dotyczące Towarów


1.       Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 

2.       Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Aleogrodniczy Damian Siebierski ul.Leszczyńska 37a, 64-115 Święciechowa, sklep@alleogrodniczy.pl

 

3.       Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

 

4.       Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

5.       W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

 

6.       Formularz reklamacji towaru można pobrać - tutaj.Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1.       Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  sklep@alleogrodniczy.pl, Aleogrodniczy Damian Siebierski, Leszczyńska 37a, 64-115 Święciechowa,  lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

2.       W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 

3.       Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

4.       Formularz reklamacji świadczenia usług drogą elektroniczną można pobrać - tutaj


Dane przedsiębiorcy

Aleogrodniczy

Damian Siebierski

ul.Leszczyńska 37a

64-115 Święciechowa

Nip: 6972117299

Regon: 301096116

Tel: 693403612

e-mail: sklep@alleogrodniczy.pl


Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1.    Klient będący konsumentem ma możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mi. korzystając z polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych.


powrót

Czytaj również: